Tag Archives: מפקח בניה

החשיבות של מנהל פרויקטים במרכז

מנהל פרויקטים הוא איש מקצוע שמעורב בשלבים שונים של הבנייה. תחומי האחריות של מנהל הפרויקטים דומים בכל מקום בארץ אך יש להם מאפיינים מיוחדים באזור המרכז. הסיבה למאפיינים המיוחדים בתפקידו של מנהל פרויקטים במרכז קשורה לביקוש ולמחירים הגבוהים. המחירים הגבוהים של דירות ונכסי נדל"ן במרכז הם תוצאה של פערים בין הביקוש וההיצע. נכון להיום יש ביקוש גבוה למגורים במרכז אך ...

Read More »