Tag Archives: דרושה גננת

מהן התקופות בשנה שבהן דרושה גננת לעבודה בגני ילדים?

  גני ילדים בכל רחבי הארץ מגבירים את מאמצי גיוס העובדים שלהם בתקופת החופש הגדול. זו התקופה שבה הגן נמצא בחופש ויש יותר זמן לפרסם מודעות דרושים ולזמן מועמדים לראיון עבודה. בנוסף, בתקופת החופש הגדול ניתן לנצל את העובדה שהגן ריק על מנת לפגוש גננות. הפגישה עם גננות צריכה להתקיים בתוך הגן עצמו כי מדובר בסביבת העבודה הטבעית שלהן. היכרות ...

Read More »