Tag Archives: בתי אבות

בחירת בית אבות סיעודי עבור בני משפחה

בית אבות סיעודי מיועד לקשישים במצב פיזיולוגי, מנטאלי ונפשי מסוים ולאחר שהם עברו אבחון מסודר של אנשי מקצוע. הגדרת הקשיש כסיעודי היא בעלת שורה ארוכה של משמעויות והשלכות גם עבור בני המשפחה. בין היתר, בני המשפחה נדרשים לקבל בעצמם החלטות לגבי בחירת בית אבות סיעודי. רוב הקשישים שנמצאים במצב בריאותי סיעודי לא יכולים להכריע לבדם בשאלה באיזה בית אבות להשתכן. ...

Read More »