Tag Archives: בניית ביתנים לתערוכות

תהליך בניית ביתנים לתערוכות

יש כמה שלבים שעליהם חשוב להקפיד בעת בניית ביתנים לתערוכות. השלב הראשון והקריטי ביותר הוא התאמת הביתנים לצרכי הלקוחות. נכון להיום ניתן להשתמש בביתנים של תערוכות לטובת שורה ארוכה של צרכים ומטרות. הבחירה באיזה סוג של ביתן להשתמש ומה לעשות בו היא של הלקוחות בלבד. הלקוחות הם אלו שקובעים איזה מסר הביתן יעביר ומה יהיה הגודל שלו. בשלב הראשון של ...

Read More »